Vergroot uw invloed’ - Training effectief beïnvloeden   Wat voor werk u ook doet, medewerking van anderen is nodig om succesvol te kunnen zijn. Hoe krijgt u dit voor elkaar zonder op uw strepen te (kunnen) gaan staan? In de training ‘Vergroot uw invloed’ leert u verschillende manieren om anderen te beïnvloeden. De training is bestemd voor iedereen, met of zonder de formele positie van een leidinggevende, die anderen ‘mee’ wil krijgen. Onderwerpen die in de training  aan de orde komen zijn o.a.: beïnvloedingsstijlen, interactie en gedragspatronen, persoonlijke voorkeursstijl en effecten, afstemmen op anderen, omgaan met weerstand en effectieve beinvloedingsstrategieën.   Resultaten Na deze praktische training heeft u inzicht in uw persoonlijke beïnvloedingsstijl en de sterkten en beperkingen hiervan en kunt u: O  flexibeler optreden in diverse situaties O  verschillende beïnvloedingsstijlen gebruiken O  weerstand ombuigen, enthousiasmeren en motiveren O  uw eigen gedrag bewust en effectief inzetten om anderen      mee te krijgen. De training beslaat twee dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur. De theorie behandelen we kort en bondig. Accent ligt op het oefenen met gedrag en beïnvloedingsstijlen. Daarbij maken we veelal gebruik van situaties uit uw eigen praktijk. Op de tweede dag werken we met een trainingsacteur. Maximale groepsgrootte: 8 Locatie: Regio Den Haag / Rotterdam Als u meer informatie wilt over (een van) onze trainingen of workshops kunt u deze hier aan- vragen.