Training ‘Gesprekstechniek voor mentoren’ In deze training voor mentoren en studieloopbaanbegeleiders (mbo) reiken we instrumenten aan voor het effectief voeren van de verschillende soorten begeleidingsgesprekken. De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde: rol en taakafbakening mentoren, soorten begeleidingsgesprekken, voorwaarden voor een vertrouwensrelatie, contact en interactie, gesprekstechnieken (actief luisteren, goede vragen stellen, gevoel reflecteren, feedback geven en confronteren), gespreksstrategieën, omgaan met emoties, weerstand en grenzen. Resultaten Na afloop van deze training heb je inzicht in je rol als mentor in verschillende begeleidingsgesprekken en kun je: O  voorwaarden creëren voor het ontstaan van een      vertrouwensrelatie O  gesprekstechnieken en je eigen non-verbale gedrag      effectief inzetten O  gespreksstrategieën en -interventies hanteren om      een gesprek bij te sturen O  omgaan met emotie en weerstand  in een gesprek O  effectief feedback geven en ontvangen, rechtstreeks      aanspreken en grenzen stellen. De training Gesprekstechniek voor mentoren beslaat twee dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur. De training is praktisch van inhoud en opzet. Nadruk ligt op het oefenen en experimenteren door de deelnemers. Om de oefensituaties zo ‘echt’ mogelijk te maken is er steeds ’s middags een acteur aanwezig die in gesprekken de rol van leerling / student zal spelen.   Maximale groepsgrootte: 8 Als je meer informatie wilt over (een van) onze trainingen of workshops kun je deze hier aan- vragen.