‘Effectieve gesprekken voeren’ - Training gesprekstechniek Deze training is gericht op het effectief voeren van de verschillende soorten gesprekken die u in uw werksituatie tegenkomt. In deze praktische training reiken we u instrumenten aan die u meteen kunt toepassen in de praktijk. Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen: Regels voor effectieve communicatie, technieken voor elk gesprek (vraagtechnieken, luistervaardigheden, samenvatten, helder en to the point communiceren), effecten van (non-)verbaal gedrag, gespreksdoelen en soorten gesprekken, gespreksstijlen en strategieën, beïnvloeden van gedrag en het voeren van ‘lastige’ gesprekken. Resultaten Na afloop van deze training heeft u inzicht in verschillende gesprekssoorten, -stijlen, -strategieën en -technieken en de effecten van uw eigen gedrag, en kunt u: O  uw gedrag afstemmen op wat u wilt bereiken O  diverse gespreksstijlen, -strategieën en -technieken hanteren O  schakelen tussen gespreksniveaus O  regie in een gesprek krijgen en houden O  effectief omgaan met emotie en weerstand in gesprekken. De training Effectieve gesprekken voeren beslaat twee dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur. De training is praktisch van inhoud en opzet. Theorie komt kort aan de orde; nadruk ligt op het oefenen door de deelnemers o.a. aan de hand van hun eigen praktijksituaties. Om de oefensituaties zo ‘echt’ mogelijk te maken werken we de beide middagen met een acteur. Maximale groepsgrootte: 8 Locatie: Regio Den Haag / Rotterdam Als u meer informatie wilt over (een van) onze trainingen of workshops kunt u deze hier aan- vragen.