Workshop ‘Het voeren van intakegesprekken’ In deze eendaagse workshop staan de gespreksvaardigheden van de intaker centraal, waaronder het stellen van de juiste vragen, goed luisteren, samenvatten, doorvragen, stimuleren tot praten, helder verwoorden van informatie, faseren van het gesprek en het zonodig bijsturen ervan. Deelnemers leren hoe ze met deze vaardigheden een effectief intakegesprek kunnen voeren. De training is bestemd voor leerkrachten en begeleiders in het onderwijs. Resultaten Na afloop van de workshop heb je inzicht in de structuur, voorwaarden en grenzen van het intake-gesprek en kun je: O  effectief gebruik maken van vraagtechnieken O  leidende en volgende strategieën inzetten O  interventies hanteren om het gesprek bij te sturen O  schakelen tussen gespreksniveaus. De workshop beslaat een dag van 9.30 uur tot 16.30 uur. De workshop is praktijkgericht en praktisch van opzet. Korte stukjes theorie worden afgewisseld met oefeningen. Vanuit onderdelen van het intakegesprek wordt toegewerkt naar het voeren van hele gesprekken. Maximale groepsgrootte: 8 Als je meer informatie wilt over (een van) onze trainingen of workshops kun je deze hier aan- vragen.