Workshop Intervisie  In de workshop intervisie leert u hoe u met een groepje collega’s systematisch kunt werken aan uw eigen competentieontwikkeling. Tijdens de workshops komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: intervisiegespreksmodellen, voorwaarden voor een goed intervisiegesprek en gesprekstechnieken bij intervisie. De workshop is bestemd voor een ieder die met collega’s een intervisiegroep heeft of wil vormen.   Resultaten Na afloop van deze workshop heeft u inzicht in de voorwaarden en structuur van een goed intervisie- gesprek en kunt u: O  een gefaseerd intervisiegesprek voeren O  uw eigen gespreksvaardigheden inzetten ten      behoeve van het intervisieproces.   De workshop ‘Intervisie’ beslaat een dag van 9.30 tot 16.30 uur. De workshop is een echte ‘work’-shop. Deelnemers gaan snel aan de slag met het oefenen van intervisiegesprekken.   Maximale groepsgrootte: 8 Locatie: Regio Den Haag / Rotterdam Als u meer informatie wilt over (een van) onze trainingen of workshops kunt u deze hier aan- vragen.