Workshop Intervisie  In de workshop intervisie leer je hoe je met een groepje collega’s systematisch kunt werken aan je eigen competentieontwikkeling. Tijdens de workshops komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: intervisiegespreksmodellen, voorwaarden voor een goed intervisiegesprek en gesprekstechnieken bij intervisie. De workshop is bestemd voor een ieder die met collega’s een intervisiegroep heeft of wil vormen.   Resultaten Na afloop van deze workshop heb je inzicht in de voorwaarden en structuur van een goed intervisie- gesprek en kun je: O  een gefaseerd intervisiegesprek voeren O  je eigen gespreksvaardigheden inzetten ten      behoeve van het intervisieproces.   De workshop ‘Intervisie’ beslaat een dag van 9.30 tot 16.30 uur. De workshop is een echte ‘work’-shop. Deelnemers gaan snel aan de slag met het oefenen van intervisiegesprekken.   Maximale groepsgrootte: 8 Als je meer informatie wilt over (een van) onze trainingen of workshops kun je deze hier aan- vragen.