‘De kracht van teams’ - Training teamcoaching Het centrale thema in deze training is het versterken van de slagvaardigheid van uw team(s). Hoe kun je een team zo (bege)leiden dat de talenten van teamleden en het team als geheel beter uit de verf komen. In de training leer je een team te coachen op hun samenwerking en resultaten. De training is bestemd voor iedereen die direct verantwoordelijk is voor de aansturing of begeleiding van een team. In de training ´De kracht van teams´ komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: Het team als systeem, niveaus van communicatie in groepen, de ontwikkelingsthema’s van een team, rol van de coach en teamontwikkeling, interventies in teaminteractie, feedback geven aan  en ontvangen van een team en omgaan met weerstand in het team.   Resultaten Na afloop van deze training heb je inzicht in: O  de voorwaarden en mogelijkheden van zelfregulerende      teams O  fasen van teamontwikkeling en de rol van de teamcoach      hierbij en kun je: O  interactiepatronen in het team herkennen O  teaminterventies hanteren O  interventies afstemmen op de fase van teamontwikkeling O  blokkades in de samenwerking herkennen en aanpakken.   De training ´De kracht van teams´ beslaat twee dagen. De training is praktisch van opzet en werkwijze. Steeds zullen theorie en opdrachten gekoppeld worden aan de eigen praktijksituatie. Tijdens de oefensituaties fungeert de deelnemersgroep als team.   Maximale groepsgrootte: 10 Als je meer informatie wilt over (een van) onze trainingen of workshops kun je deze hier aan- vragen.