‘Omgaan met Agressie’ - Training hanteren van verbale agressie   In de training omgaan met agressie reiken we medewerkers instrumenten aan om signalen van agressie te herkennen en er adequaat op te reageren. Naast inzicht in soorten en mechanismen van agressief gedrag werken wij vooral aan de-escalerend gedrag, agressieverlagende gespreks- technieken en het hanteren van emoties. Centraal staat steeds het herkennen en voorkomen van escalatierisico’s. De training is bestemd voor medewerkers die in het werk met agressie te maken (kunnen) krijgen.   Resultaten Na afloop van deze praktische training heb je inzicht in de verschillen tussen frustratie- en instrumentele agressie en kun je: O  escalatierisico’s signaleren O  de-escalerende interventies en technieken inzetten O  omgaan met je eigen stressreactie O  zelfzekerder optreden in situaties waarin je met agressief      gedrag geconfronteerd wordt.   De training beslaat een dag van 9.30 uur tot 16.30 uur. Er wordt vooral veel praktisch geoefend o.a. aan de hand van praktijksituaties van de deelnemers. Om de oefensituaties zo echt mogelijk te maken wordt ’s middags gewerkt met een trainingsacteur.   Maximale groepsgrootte: 8 Als je meer informatie wilt over (een van) onze trainingen of workshops kun je deze hier aan- vragen.