Training ‘Oudergesprekken’    In deze training krijg je handvatten voor het voeren van goede gesprekken met ouders, want samenwerking tussen ouders en leerkrachten is essentieel voor een goede en stabiele ontwikkeling van een kind. Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen: contact met ouders en je rol als leerkracht, soorten oudergesprekken (bijvoorbeeld het informerend, oriënterend, slecht-nieuws en 10-minutengesprek), voorbereiden en structureren van een oudergesprek, effectieve verbale en non-verbale communicatie, balans tussen contact, betrokkenheid en emotionele afstand en omgaan met lastige gesprekssituaties. De training is bestemd voor leerkrachten en begeleiders in het onderwijs.   Resultaten Na afloop van deze training heb je inzicht in de verschillende soorten oudergesprekken en je rol als leerkracht hierin en kun je: O  op een constructieve en professionele manier een ouder-      gesprek voeren O  uw gespreksvaardigheden en jouw eigen non-verbale gedrag      effectief inzetten O  oudergesprekken voorbereiden, structureren en bijsturen O  handelen vanuit de juiste balans tussen contact, betrokken-      heid en emotionele afstand O  adequaat omgaan met weerstand, boosheid, verdriet en      persoonlijke kritiek van ouders.   De training Oudergesprekken beslaat een dag van 9.30 uur tot 16.30 uur. De training is praktisch van inhoud en opzet. Theorie komt kort aan de orde; nadruk ligt op het oefenen door de deelnemers aan de hand van praktijksituaties. Om de oefensituaties zo ‘echt’ mogelijk te maken werken we ’s middags met een acteur die in gesprekken de rol van ouder aanneemt.   Maximale groepsgrootte: 10 Als je meer informatie wilt over (een van) onze trainingen of workshops kun je deze hier aan- vragen.