Training ‘Oudergesprekken’    In deze training krijgt u handvatten voor het voeren van goede gesprekken met ouders, want samenwerking tussen ouders en leerkrachten is essentieel voor een goede en stabiele ontwikkeling van een kind. Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen: contact met ouders en uw rol als leerkracht, soorten oudergesprekken (bijvoorbeeld het informerend, oriënterend, slecht-nieuws en 10-minutengesprek), voorbereiden en structureren van een oudergesprek, effectieve verbale en non-verbale communicatie, balans tussen contact, betrokkenheid en emotionele afstand en omgaan met lastige gesprekssituaties. De training is bestemd voor leerkrachten en begeleiders in het onderwijs.   Resultaten Na afloop van deze training heeft u inzicht in de verschillende soorten oudergesprekken en uw rol als leerkracht hierin en kunt u: O  op een constructieve en professionele manier een ouder-      gesprek voeren O  uw gespreksvaardigheden en uw eigen non-verbale gedrag      effectief inzetten O  oudergesprekken voorbereiden, structureren en bijsturen O  handelen vanuit de juiste balans tussen contact, betrokken-      heid en emotionele afstand O  adequaat omgaan met weerstand, boosheid, verdriet en      persoonlijke kritiek van ouders.   De training Oudergesprekken beslaat twee dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur. De training is praktisch van inhoud en opzet. Theorie komt kort aan de orde; nadruk ligt op het oefenen door de deelnemers aan de hand van praktijksituaties. Om de oefensituaties zo ‘echt’ mogelijk te maken werken we steeds ’s middags met een acteur die in gesprekken de rol van ouder aanneemt.   Maximale groepsgrootte: 10 Locatie: Regio Den Haag / Rotterdam Als u meer informatie wilt over (een van) onze trainingen of workshops kunt u deze hier aan- vragen.