Team- en organisatieontwikkeling Hoe halen we meer uit ons team? Hoe kunnen we elkaar versterken? Hoe kan ik de ontwikkeling van mijn team of organisatie verder brengen? Soms functioneert een team niet optimaal: vastzittende patronen, eilandjes, oud zeer, elkaar niet erkennen of begrijpen. Voordat een team effectief functioneert zijn er wel wat hobbels te nemen. Dit vraagt gerichte aandacht voor communicatie, samenwerking, vertrouwen, visie, talenten en verschillen binnen het team. Doel is een team dat effectief en efficiënt werkt aan de team- en organisatie- doelen; waarin men met plezier en energie samenwerkt; waarin teamleden elkaars talenten kennen, waarderen en inzetten. Wij kijken samen naar de huidige situatie en het gewenste resultaat. Na een analyse van de situatie, mogelijkheden en middelen stellen we in overleg het traject vast. Naast activiteiten met het team (teamcoaching, -training of -building) richten we ons ook op het versterken van de rol van de leidinggevende om het team beter te laten samenwerken en presteren. CADT®-competentiemetingen kunnen deel uitmaken van een teamgericht traject. (Zie ook onze CADT®-pagina) Wil je meer informatie? Neem contact met ons op. Wij vertellen je graag over onze mogelijkheden.