Training & intervisie Wij bieden verschillende soorten trainingen/workshops en intervisie: Maatwerkprogramma’s We bieden op maat gemaakte programma’s voor de specifieke vraag van de organisatie. We brengen in overleg de huidige situatie en het gewenste resultaat in kaart en stellen het traject samen. Kenmerkend voor onze manier van werken is onze directe en persoonsgerichte aanpak en zorg voor toepassing van de verworven inzichten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk. Tijdens onze trainingen zijn deelnemers veel aan het oefenen en experimenteren. Wij werken veelal met trainingsacteurs. Al onze trainingen zijn gericht op verbetering van de effectiviteit van mens en organisatie. Thema’s waar wij ons op richten:                                                          O  Communicatie/Gesprekstechniek                                                          O  Omgaan met agressie                                                          O  Samenwerking                                                          O  Leiderschap                                                          O  Verandering en ontwikkeling                                                          O  Persoonlijke veerkracht Individuele training Een training in groepsverband is niet altijd het juiste antwoord op de specifieke leervraag van een medewerker. Een individuele training door een van onze trainers kan dan uitkomst bieden.   Kijk voor een indruk van onze trainingen op de pagina Overzicht trainingen en workshops. Intervisie Intervisie is een effectieve methode om je met behulp van collega’s verder te ontwikkelen. In de intervisiegroep worden regelmatig en systematisch het eigen werk, de eigen houding daarbinnen, knelpunten en problemen aan de orde gesteld met als doel het persoonlijk functioneren te verbeteren. Onze trainingen intervisie zijn gericht op het zelfstandig als groep met intervisie aan de slag gaan. Hiernaast bieden wij begeleide intervisie: Een trainer/adviseur begeleidt het intervisieproces van een groep tijdens een serie bijeenkomsten, waarna de groep zelfstandig verder gaat. Wil je meer informatie over ons maatwerkaanbod, kun je hier de brochure ‘Training en Intervisie’ aanvragen.