De vakspecialist als trainer - Training didactiek voor vakspecialisten Specialisten die vanuit hun vak trainingen verzorgen voor collega’s, klanten of gebruikers merken al snel dat alleen gedegen vakkennis niet genoeg is. In de training ‘De vakspecialist als Trainer’ ontwikkel je die didactische vaardigheden die nodig zijn om een goede training neer te zetten. Onderwerpen die we behandelen zijn onder andere: Ontwerpen van een effectieve training, formuleren van leerdoelen, deelnemers stimuleren, uitdagen en motiveren, leerprocessen en groepsprocessen, helder en boeiend presenteren, activerende werkvormen, omgaan met weerstand, kritische vragen en lastige cursisten, evalueren. De training is bestemd voor vakspecialisten die binnen de eigen of voor andere organisaties presentaties, workshops of trainingen (gaan) verzorgen. Resultaten Na afloop van deze training heb je inzicht in je rol als trainer en de didactische vaardigheden die je kunt in- zetten om een effectieve training te geven en kun je: O  een afwisselend en leerzaam programma ontwerpen      en voorbereiden O  leerstof op een doelgerichte, aantrekkelijke en inter-      actieve manier presenteren O  de juiste werkvormen selecteren en begeleiden O  je eigen sterke punten en communicatietechnieken      optimaal inzetten O  effectief omgaan met weerstand, kritische vragen      en lastige cursisten O  leerresultaten evalueren. De training beslaat twee dagen van 9.30 tot 16.30 uur. De workshop is praktijkgericht en praktisch van opzet. Theorie komt kort aan de orde en de nadruk ligt op praktische tips, oefenen, persoonlijke feedback, reflectie en vertaling naar de eigen praktijk. Maximale groepsgrootte: 8 Als je meer informatie wilt over (een van) onze trainingen of workshops kun je deze hier aan- vragen.