‘Vergaderen met rendement’ - Training vergadertechniek   Doel van deze training is om effectief te leren vergaderen binnen de afgesproken tijd, als voorzitter en als deelnemer. De training is bestemd voor iedereen die regelmatig een vergadering of overleg leidt of er aan deelneemt. Onderwerpen die we behandelen zijn o.a.: voorbereiding van de vergadering, vergaderdoelen en soorten vergaderingen, uitnodiging en agenda, tijdsindeling en tijdbewaking, afspraken en actielijst, rollen en verantwoordelijkheden, communiceren op verschillende gespreksniveaus, aandacht vragen en onderbreken, problemen oplossen en manieren van besluitvorming.   Resultaten Na deze praktische training ken je de taken van de voorzitter en deelnemers voor, tijdens en na de vergadering en kun je: O  de technische kant van het vergaderen (agenda, doelen,      tijdsindeling, procedure, actielijst) adequaat hanteren O  effectief en op het juiste gespreksniveau communiceren O  interventies die het vergaderproces bevorderen hanteren O  optimaal rendement halen uit jouw vergaderingen in je rol      van voorzitter of deelnemer.   De training beslaat een dag van 9.30 uur tot 16.30 uur. De theorie behandelen we kort en bondig in enkele inleidingen. Accent ligt op het oefenen van vaardigheden in vergader-/overlegsituaties.   Maximale groepsgrootte: 8 Als je meer informatie wilt over (een van) onze trainingen of workshops kun je deze hier aan- vragen.